رزیلا طوطی مطالب آموزشی

رزیلا

طوطی روزیلا اغلب به خاطر ظاهر زیبایی که دارد مورد توجه افرادی قرار می گیرد که از پرندگان به عنوان حیوان خانگی یاد می کنند. طوطی رزیلا تمایل به زندگی اجتماعی در محیط تقریبا بازی مانند راه رو با همنوع خود دارد. با این وجود طوطی رزیلا می تواند یک همدم بسیار خوب برای شما باشد. زیستگاه طبیعی طوطی رزیلا پرنده بومی جنوب شرقی استرالیا است. این منطقه مملو از جنگل بوده و تمامی مناطق مسکونی دارای باغچه می باشند. حیات وحش منطقه شامل بسیاری از بذرهای علفی، گیاهان، میوه ها…

ادامه مطلب